Ensino Básico Epa Pontevedra

TEMA 1  OS SERES VIVOS

TEMA 2  AS PRANTAS E OS FUNGOS

TEMA 3  OS ANIMAIS


  • ANIMAIS VERTEBRADOS
Animais vertebrados 1
Animais vertebrados 2
Animais vertebrados 3
Animais vertebrados 4


RECURSOS INFORMÁTICOS

TEMA 4  O SER HUMANO

TEMA 5  OS ECOSISTEMAS

TEMA 6  O MEDIO AMBIENTE

TEMA 7  A MATERIA

TEMA 8  A ENERXÍA,  LUZ E SON

TEMA 9  A ELECTRICIDADE E MAGNETISMO. MÁQUINAS E MECANISMOS