Ensino Básico Epa Pontevedra PROGRAMACIÓNS
 LENGUA NIVEL I
 LENGUA NIVEL II
 MATEMÁTICAS NIVEL I
 MATEMÁTICAS NIVEL II
 COÑECEMENTO DO MEDIO
 INFORMÁTICA INICIACIÓN